Leica DM4

מיקרוסקופ Upright, ניתן להרכיב גוף תאורה עילי ותחתי לבחינת מגוון רחב של דגמים, מיקרוסקופ מקודד וחצי אוטומטי – תוכנת ההפעלה יודעת לזהות באיזו הגדלה המיקרוסקופ נמצא וניתן להעביר בין קונטרסטים באמצעות התוכנה.

דילוג לתוכן